Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Dao động điều hòa

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Giải bài 2 trang 8 SGK Vật lý 12

Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.

Nguyen Thi
5 0
 • Phương trình dao động điều hòa là \(x = Acos(\omega t + \varphi)\).

 • Trong đó:

  • x là li độ của dao động

  • A là biên độ dao động, là li độ cực đại của vật, A > 0.

  • ω là tần số góc của đơn vị, đơn vị là rad/s

  • \(\omega t + \varphi\) là pha của dao động tại thời điểm t, đơn vị là rad

  • \(\varphi\) là pha ban đầu tại t = 0 (\(\varphi\) < 0, \(\varphi\)>0, \(\varphi\) = 0)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!