Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 16: Truyền tải điện năng và máy biến áp

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 2 trang 91 SGK Vật lý 12

Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số \(\frac{N_{2}}{N_{1}}\) bằng 3, khi \(\small (U_1, I_1) = (360 V, 6 A)\), thì \(\small (U_2, I_2)\) bằng bao nhiêu?

A. (1080 V, 18 A)

B. (120 V, 2 A)

C. (1080 V, 2 A)

D. (120 V, 18 A)

Trần Anh
5 0
1

Áp dụng công thức máy biến áp lí tưởng :  

\(\frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} = \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{{I_1}}}{{{I_2}}}\)

Suy ra:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{\frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} = 3 = \frac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = > {I_2} = \frac{{{I_1}}}{3} = \frac{6}{3} = 2A}\\ {}&{\frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} = 3 = \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = > {U_2} = {U_1}.3 = 360.3 = 1080V} \end{array}\)

Kết luận

Vậy, \({I_2} = 2A;{U_2} = 080V\)

Chọn đáp án C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!