Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 3 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN?

Hạnh
5 0
1

a. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN

 • ​Nguyên tắc bổ sung: Là nguyên tắc liên kết giữa một nucleotit và một nucleotit khác đối diện, trong các ADN hay ARN. Giữa 2 mạch của ADN: 
  • ​Adenin chỉ liên kết với Timin bằng 2 liên kết Hidro. (A - T) và ngược lại. 
  • Guanin chỉ liên kết với Xitozin bằng 3 liên kết Hidro. (G - X) và ngược lại.
 • Nguyên tắc bán bảo tồn: Trong quá trình tổng hợp phân tử ADN mỗi phân tử ADN con tạo ra gồm một mạch của phân tử ADN mẹ (mạch gốc) và một mạch mới được tổng hợp.
Kết luận

b. Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN:

 • Quá trình nhân đôi ADN mang ý nghĩa
  • Nhân đôi ADN trong pha S của kì trung gian để chuẩn bị cho quá trình nhân đôi nhiễm sắc thể và chuẩn bị cho quá trình phân chia tế bào.
  • Nhân đôi ADN giải thích cho sự truyền đạt thông tin di truyền một cách chính xác qua các thế hệ.
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!