Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 20: Mạch dao động

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 3 trang 107 SGK Vật lý 12

Viết công thức tính chu kỳ và tần số dao động riêng của mạch dao động?

Loan
5 0
  • Công thức tính chu kì dao động riêng:

 \(T=2\pi .\sqrt{LC}\)

  • Công thức tính tần số dao động riêng:

 \(f=\frac{1}{2\pi .\sqrt{LC}}\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!