Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 2: Lipit

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 12

Trong thành phần của một số loại sơn có trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic C1729COOH. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các trieste có thể có của hai axit trên với glixerol?

Nguyen Min
5 0
1

Gọi công thức trieste là (C17H31COO)XC3H5(C17H29COO)Y

Ta có: x + y = 3

2

Trường hợp 1:

x = 0; y = 3 -> C3H5(C17H29COO)3

3

Trường hợp 2: 

x = 3; y = 0 -> (C17H31COO)3C3H5

4

Trường hợp 3: 

x = 1; y = 2 -> C17H31COOC3H5(C17H29COO)2 có 2 công thức tương ứng là:

5

Trường hợp 4:

x = 2; y = 1 -> (C17H31COO)2C3H5(C17H29COO) có 2 công thức tương ứng là:

Kết luận

Vậy có 6 công thức cấu tạo trieste của 2 axit trên với glixerol.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!