Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 2: Con lắc lò xo

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 3 trang 13 SGK Vật lý 12

Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo.

Tan Truong
5 0
  • Động năng của con lắc lò xo: Wđ = \(\frac{1}{2}m{v^2}\)
  • Thế năng của con lắc lò xo (mốc thế năng ở vị trí cân bằng): Wt  = \(\frac{1}{2}k{x^2}\)
  • Cơ năng của con lắc lò xo: W = \(\frac{1}{2}m{v^2}\) + \(\frac{1}{2}k{x^2}\) hay W = \(\frac{1}{2}k{A^2}\) = \(\frac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}\) = hằng số
  • Khi con lắc dao động điều hòa thì cơ năng của con lắc được bảo toàn. Nó chỉ biến đổi từ dạng thế năng sang động năng và ngược lại.
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!