Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 3 trang 132 SGK Vật lý 12

Viết công thức tính khoảng vân?

Mai Hoa
5 0

Khoảng vân i là khoảng cách giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp:

Công thức: \(i=x_{k+1}-x_k=\frac{\lambda D}{a}\left [ (k+1) -k\right ]\) hay \(i=\frac{\lambda D}{a}\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!