Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 3 trang 165 SGK Vật lý 12

Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang?

A. Tia lửa điện

B. Hồ quang

C. Bóng đèn ống

D. Bóng đền pin

Thư Thư
5 0
1

Phân tích đáp án:

  • Tia lửa điện là quá trình phóng điện trong chất khí khi điện trường đủ mạnh.

  • Hồ quang là quá trình phóng điện trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp.

  • Bóng đèn ống sáng là hiện tượng quang- phát quang.

  • Bóng đèn pin là hiện tượng phát quang ca-tốt.

Kết luận

Chọn đáp án C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!