Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 3 trang 18 SGK Hóa học 12

Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được một glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ 2 : 1. Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

Tri Le
5 0
1

Ta có hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) có tỉ lệ mol là 2 : 1 nên este có 2 gốc C17H35COO- và 1 gốc C15H31COO-

Nhìn vào 4 đáp án đã cho ở đề bài ta suy ra công thức cấu tạo của este là:

\(\begin{matrix} C_{17}H_{35}COOCH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{31}COOCH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{35}COOCH_{2} \end{matrix}\)

Kết luận

Đáp án đúng là B

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!