Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 3 trang 180 SGK Vật lý 12

Xác định khối lượng tính ra u của hạt nhân \({}_6^{12}C\)

Thị Hạnh
5 0
  • Nguyên tử gồm hạt nhân và lớp electron.
  • Vì vậy, muốn tìm khối lượng của hạt nhân, ta lấy khối lượng của nguyên tử trừ đi khối lượng của electron.
  • Khối lượng của electron theo đơn vị u là \({m_e} = 5,{486.10^{ - 4}}u\)

⇒ Khối lượng của hạt nhân: 

\(\begin{array}{l} {m_{hatnhan}} = 12u - 6.{m_e}\\ = 12u - 6.5,{486.10^{ - 4}}u = 11,99670u \end{array}\)


 

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!