Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 37: Phóng xạ

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 3 trang 194 SGK Vật lý 12

Trong số các tia α, β-, β+, ɣ, tia nào đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào đâm xuyên yếu nhất?

Ngọc Giang
5 0

Kết luận về khả năng đâm xuyên của các tia \(\alpha\), \(\beta ^-\), \(\beta ^+\), \(\gamma\) là:

  • Tia \(\gamma\) đâm xuyên mạnh nhất, các tia \(\gamma\) có thể đi qua được vài mét trong bê tơông và vài xentimet trong chì.

  • Tia \(\alpha\) đâm xuyên yếu nhất, chỉ đi được chừng vài cm trong không khí và chừng vài μm trong vật rắn.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!