Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 38: Phản ứng phân hạch

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 3 trang 198 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là 

A. động năng của các nơtron phát ra

B. động năng các mảnh

C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ cảu các mảnh

D. năng lượng prôtôn  của tia \(\gamma\)

Trúc Loan
5 0
1

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là động năng các mảnh.

Kết luận

Chọn đáp án B

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!