Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 3 trang 26 SGK Sinh học 12

Đột biến cấu trúc NST là gì? Có những dạng nào? Nêu ý nghĩa?

Thi Minh
5 0
1
  • Đột biến cấu trúc NST: là những biến đổi trong cấu trúc của NST, dạng đột biến này làm sắp xếp lại trình tự các gen và thay đổi hình dạng, cấu trúc của NST.
  • Đột biến cấu trúc NST gồm có 4 dạng:  mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.
2

Quá trình diễn ra của 4 dạng đột biến của cấu trúc NST

 Các dạng đột biến

 Khái niệm

Hậu quả

Mất đoạn

Là mất đi 1 đoạn nào đó trên NST

Mất đoạn thường gây chết hay giảm sức sống

Lặp đoạn

Là 1 đoạn NST có thể lặp lại 1 hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó

Nhìn chung lặp đoạn không gây hậu quả nặng nề như mất đoạn

Đảo đoạn

 Là 1 đoạn NST đứt ra rồi đảo ngược 180và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên đó

Đảo đoạn có thể chứa hoặc không chứa tâm động. ĐB đảo đoạn thường ít ảnh hưởng đến sức sống do vật liệu di truyền không bị mất

Chuyển đoạn

Là sự trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng, một số gen trong nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác

Chuyển đoạn lớn thường gây chết hay mất khả năng sinh sản. Đôi khi chuyển đoạn là cơ chế để hình thành loài mớitức thì

Hình: Các dạng đột biến cấu trúc NST

Quá trình diễn ra đột biến cấu trúc NST

3
  • Cơ chế chung của ĐBCTNST: Các tác nhân gây đột biến phá vỡ cấu trúc NST→ dẫn đến sự thay đổi trình tự và số lượng các gen, làm thay đổi hình dạng NST.
  • Như vậy, đột biến cấu trúc NST có ý nghĩa:
    • Với tiến hoá: Cấu trúc lại hệ gen → cách li sinh sản → hình thành loài mới.
    • Với di truyền học: xác định vị trí của gen trên NST qua nghiên cứu mất đoạn NST → Lập bản đồ gen.
    • Với chọn giống: Ứng dụng tổ hợp các gen trên NST → tạo giống mới.

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!