Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 3 trang 41 SGK Sinh học 12

Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai?

Hien Bui
5 0
1

Để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai

 •  Ta biết hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau thì chúng sẽ phân li độc lập.
 •  Dựa vào kết quả lai phân tích hoặc ở đời F2 ta có thể biết được hai gen nằm trên 2 nhiễm sắc thể nếu tỉ lệ kiểu hình ở lai phân tích là 1: 1: 1: 1 hoặc ở F2 là 9: 3: 3: 1.
 • Ví dụ:
  • P1: hoa kép, đỏ x hoa đơn, trắng
  • F2: 9 đỏ, kép : 3 đỏ, trắng: 3 đơn, kép: 1 đơn, trắng
  • đỏ là trội hoàn toàn so vơi trắng
  • kép là trội hoàn toàn so với đơn

⇒ kết quả di truyền riêng rẽ: đỏ : trắng = 3: 1, kép : đơn = 3: 1

⇒ kết quả di truyền chung: 9: 3: 3: 1= (3: 1) x (3: 1) = tích các kết quả di truyền riêng rẽ

Kết luận

Như vậy, hai gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau sẽ phân ly độc lập, tỷ lệ kiểu hình chung sẽ bằng tích các tỷ lệ kiểu hình riêng.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!