Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 9: Amin

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 3 trang 44 SGK Hóa học 12

Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

a) C3H9N

b) C7H9N (chứa vòng benzen)

Trang
5 0

a) C3H9N:

CH3-CH2-CH2-NH2: propylamin (amin bậc một)

\(\begin{matrix} CH_{3} - CH - NH_{2} \\ ^| \ \ \ \\ CH_{3} \end{matrix}\): isopropylamin (amin bậc một)

CH3-CH2-NH-CH3: etylmetylamin (amin bậc hai)

\(\begin{matrix} CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3}-N-CH_{3} \end{matrix}\): trimetylamin (amin bậc ba)

Đánh giá
Báo sai phạm
Văn Tú
5 0

b) C7H9N:

Câu b benzylamin SGK Hóa học 7 trang 44: benzylamin (amin bậc một)

Câu b 0-metylanilin SGK Hóa học 7 trang 44: o-metylanilin (amin bậc một)

Câu b m-metylanilin SGK Hóa học 7 trang 44: p-metylanilin (amin bậc một)

Câu b p-metylanilin SGK Hóa học 7 trang 44 : m-metylanilin (amin bậc một)

Câu b metylphenylamin SGK Hóa học 7 trang 44: metylphenylamin (amin bậc hai).

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!