Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Amino axit

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 3 trang 48 SGK Hóa học 12

α-Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,45%, 7,86%, 15,73%, còn lại là oxi và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X?

Tieu Linh
5 0
1

Gọi CTPT của X là CxHyOzNt

2

Ta có

%mO = 100% – (%mC + %mH + %mN) =  100% - (40,45% + 7,86% + 15,73%) = 35,96%

Dựa vào phần trăm các chất ta có tỉ lệ:

\(\begin{array}{l}
 \Rightarrow x:y:z:t\\
 = \frac{{40,45}}{{12}}:\frac{{7,86}}{1}:\frac{{15,73}}{{14}}:\frac{{35,96}}{{16}}\\
 = 3:7:1:2
\end{array}\)

3

CTĐG của X là C3H7NO2 

Vì công thức phân tử của X trùng với công thức đơn giản nhất nên CTPT sẽ là C3H7NO2

CTCT: H2N-CH(CH3)-COOH: alanin.

Kết luận

Vậy X có CTPT là C3H7NO2 

CTCT: H2N-CH(CH3)-COOH với tên gọi là alanin.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!