Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

BT: 1 2 3 4

Giải bài 3 trang 58 SGK Sinh học 12

Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào?

Binh Do
5 0
1
  • Nói cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đổng tiền" thực ra là không hoàn toàn chính xác. Vì mẹ chỉ truyền cho con thông tin quy định việc hình thành nên tính trạng "má lúm đồng tiền" dưới dạng trình tự các nuclêôtit xác định (alen) mà không truyền cho con tính trạng đã có sẵn.
2
  • Nếu cần thì phải sửa lại câu nói thành. "Cô ấy được mẹ truyền cho gen (alen) quy định tính trạng "má lúm đồng tiền"

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!