Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 3 trang 66 SGK Vật lý 12

Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

a) \(\small 2sin100 \pi t\);

b) \(\small 2cos100 \pi t\);

c) \(\small 2sin(100 \pi t + \frac{\pi}{6})\);

d) \(\small 4sin^2100 \pi t\);

e) \(\small 3cos(100 \pi t -\frac{\pi}{3} )\).

Gia Bảo
5 0
1

Nhận xét:

Các hàm sin, cosin là các hàm điều hòa, nên giá trị trung bình theo thời gian của các hàm này đều bằng 0.

a) \(\small 2sin100 \pi t\) = 0

b) \(\small 2cos100 \pi t\) = 0

c) \(\small 2sin(100 \pi t + \frac{\pi}{6})\)

e) \(\small 3cos(100 \pi t -\frac{\pi}{3} )\) = 0

⇒ Giá trị trung bình của các câu a, b, c, e đều bằng 0.

2

d) \(4{\sin ^2}100\pi t = 4(\frac{{1 - \cos 200\pi t}}{2}) = 2 - 2\cos 200\pi t\)

⇒ Giá trị trung bình của \(\small 4sin^2100 \pi t\) =2 - 0 =2

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!