Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Este

BT: 2 3 4 5 6 7

Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12

Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7

B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5

D. HCOOC­3H5

Tuyet Pham
5 0
1

Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na ⇒ X là este RCOOR'. 

2

Khi cho X tác dụng với NaOH sẽ xảy ra phản ứng dạng tổng quát sau:

RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH

3

Sau phản ứng tạo C2H3O2Na 

Do có 1 cacbon trong nhóm -COO nên suy ra R = 15 (-CH3 )

4

Từ đây rút ra công thức X có dạng CH3COOR'

Ta có:

MX = MC4H8O2 = (12.4 + 8 + 16.2) = 88

Hay 88 = 15 + 12 + 32 + R' ⇒ R' = 29

Suy ra R'  là C2H5

Kết luận

Công thức cấu tạo của X là CH3COOC2H5

Vậy đáp án cần chọn là C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!