Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 3 trang 74 SGK Vật lý 12

Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện: \(\small u = 100\sqrt{2}cos100 \pi t (V)\). Cường độ hiệu dụng trong mạch là I = 5A.

a) Xác định C              

b) Viết biểu thức của i

Tuyet Pham
5 0
1

a) Xác định C

Ta có điện áp hiệu dụng:

\(U = \frac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 }} = \frac{{100\sqrt 2 }}{{\sqrt 2 }} = 100V\)

\(\Rightarrow {Z_C} = \frac{U}{I} = \frac{{100}}{5} = 20\Omega \)

\(\Rightarrow C=\frac{1}{\omega Z_C}=\frac{1}{100 \pi .20}=\frac{1}{2000 \pi }F\) 

2

b) Viết biểu thức của i

Ta có cường độ dòng điện cực đại: 

\({I_0} = I\sqrt 2 = 5\sqrt 2 A\)

Khi trong mạch điện chỉ có tụ điện, cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu tụ điện.

⇒ Biểu thức của i: 

\(i = 5\sqrt 2 \cos (100\pi t + \frac{\pi }{2})(A)\)

Kết luận

a) \(C=\frac{1}{2000 \pi }F\)

b) \(i = 5\sqrt 2 \cos (100\pi t + \frac{\pi }{2})(A)\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!