Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giải bài 3 trang 79 SGK Vật lý 12

Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng là gì? Đặc trưng của cộng hưởng là gì?

Kim Phạm
5 0

Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp:  Cộng hưởng  là hiện tượng cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất khi cảm kháng bằng dung kháng ZL=ZC.

Đặc trưng của cộng hưởng: 

- Dòng điện cùng pha với điện áp.

- Tổng trở mạch đạt giá trị nhỏ nhất là \({Z_{min}} = R\)

- Cường độ dòng điện có giá trị lớn nhất: \({I_{max}} = \frac{U}{R}\)

- Công suất của mạch cực đại: \({P_{max}} = \frac{{{U^2}}}{R}\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!