Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 16: Truyền tải điện năng và máy biến áp

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 3 trang 91 SGK Vật lý 12

Máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2 000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng; điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120 V; 0,8 A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 6 V, 96 W

B. 240 V, 96 W

C. 6 V, 4,8 W

D. 120 V, 4,8 W

Sơn
5 0
1

Với máy biến áp lí tưởng, công suất ở cuộn thứ cấp bằng với công suất ở cuộn sơ cấp:  

\(\begin{array}{l} {U_1}{I_1} = {U_2}{I_2}\\ \Leftrightarrow \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} \end{array}\)

Ta có: 

\(\begin{array}{l} {N_1} = 2000,{U_1} = 120V,{I_1} = 0,8A\\ {N_2} = 100 \end{array}\)

Suy ra:

\(\begin{array}{l} \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{{N_2}}}{{{N_1}}}\\ \Leftrightarrow {U_2} = {U_1}\frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} = 120.\frac{{100}}{{2000}} = 6V \end{array}\)

2

Do máy biến áp lí thưởng, nên công suất ở hai cuộn dây bằng nhau: 

\(P = {U_2}{I_2} = {U_1}{I_1} = 120.0,8 = 96W\)

Kết luận

Vậy, điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là \({U_2} = 6V;P = 96W\)

Chọn đáp án A

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!