Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12

Mã di truyền có các đặc điểm gì?

Hào Nam
5 0

Mã di truyền có 4 đặc điểm cơ bản sau

  • Mã di truyền được đọc liên tục từ 1 điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit. Các bộ ba không gối lên nhau.
  • Mã di truyền mang tính phổ biến tức là tất cả mọi sinh vật đều dùng chung một bộ mã di truyền.
  • Mã di truyền mang tính thoái hoá tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin trừ hai ngoại lệ AUG mã hoá cho axit amin mở đầu (mêtiônin ở sinh vật nhân chuẩn hoặc foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ), UGG mã hoá cho triptôphan.
  • Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin, trừ các bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin.
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!