Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 4 trang 169 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Trạng thái dừng là

A. Trạng thái êlectron không chuyển động quanh hạt nhân.

B. Trạng thái hạt nhân không dao động.

C. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.

D. Trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.

Binh Do
5 0
1

Phân tích đáp án:

  • Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo dừng → Phương án A không chính xác.

  • Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ → Phương án B không chính xác.

  • Khi hấp thụ năng lượng thì nguyên tử chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn → Phương án C không chính xác.

  • Trạng thái dừng là trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử → Phương án D chính xác.

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!