Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 4: Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 4 trang 21 SGK Vật lý 12

Hiện tượng cộng hưởng là gì? Nêu điều kiện để có cộng hưởng. Cho một ví dụ.

Long
5 0
  • Khái niệm hiện tượng cộng hưởng: 

Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng dần lên đến giá trị cực đại khi tần số \(f\) của lực cưỡng bức bằng tần số riêng \(f_o\) của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

  • Điều kiện cộng hưởng: \(f=f_o\)

  • Ví dụ:

    • Hiện tượng cộng hưởng có hại: làm sập nhà cửa, cầu …

    • Hiện tượng cộng hưởng có lợi: hộp đàn guitar, violon….

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!