Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Toán
SGK Giải Tích 12

SGK Giải Tích 12

ISBN: 9786040141798

Tác giả: Trần Văn Hạo, Vũ Tuấn, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Giải bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12

Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

a) \(y=\frac{4}{1+x^2}\)

b) \(y=4x^3-3x^4\)

Duy Quyet
5 0
1

Câu a: Tính giá trị lớn nhất của các hàm số a) \(y=\frac{4}{1+x^2}\)

Tìm tập xác định

Tập xác định \(D=\mathbb{R}\)

2

Tính đạo hàm và giải phương trình y'=0

Đạo hàm: \(y' =  - \frac{{8x}}{{{{\left( {1 + {x^2}} \right)}^2}}}\).

\(y'=0\Leftrightarrow x=0\)

3

Bảng biến thiên:

Bảng biến thiên câu a bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12

Kết luận

Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số là \(\max y = y(0) = 4\)

Đánh giá
Báo sai phạm
Thanh Huy
5 0
1

Câu b: Tính giá trị lớn nhất của các hàm số \(y=4x^3-3x^4\)

Tập xác định \(D=\mathbb{R}\)

2

Đạo hàm y’ = 12x2 – 12x3 = 12x2 (1 – x)

\(y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 0\\ x = 1 \end{array} \right.\)

3

Bảng biến thiên:

Kết luận

Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số là \(\max y = y(1) = 1\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!