Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 5: Glucozơ

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 4 trang 25 SGK Hóa học 12

Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ?

Mai Hoa
5 0
1

Những thí nghiệm chứng minh được cấu tạo phân tử glucozơ là:

  • Glucozơ có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm –CH=O.
  • Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam chứng tỏ phân tử glucozơ có nhiều nhóm -OH ở vị trí kề nhau.
  • Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO chứng tỏ phân tử có 5 nhóm –OH.
  • Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan, chứng tỏ phân tử glucozơ có 6 nguyên tử C tạo thành một mạch dài không nhánh.
Kết luận

Vậy những thí nghiệm chứng minh được cấu tạo phân tử glucozơ lần lượt là phản ứng tráng bạc, tác dụng với Cu(OH)2, tạo este và phản ứng khử.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!