Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp...

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 4 trang 25 SGK Vật lý 12

Chọn đáp án đúng.

Hai dao động là ngược chiều khi:

A. \(\varphi _2 - \varphi _1 = 2n \pi\).

B. \(\varphi _2 - \varphi _1 = n \pi\).

C. \(\varphi _2 - \varphi _1 = (n - 1) \pi\).

D. \(\varphi _2 - \varphi _1 = (2n - 1) \pi.\)

Hà Anh
5 0
1

Hai dao động ngược chiều khi độ lệch pha bằng số lẻ lần \(\pi \)

Xét các phương án:

+ Phương án A: \({\varphi _2} - {\varphi _1} = 2n\pi .\) Độ lệch pha của hai dao động bằng số chẵn của π => Hai dao động cùng pha

+ Phương án B: \({\varphi _2} - {\varphi _1} = n\pi\), n có thể chẵn hoặc lẻ => Hai dao động có thể cùng hoặc ngược pha nhau

+ Phương án C: n-1 cũng có thể chẵn hoặc lẻ => Hai dao động có thể cùng hoặc ngược pha nhau

+ Phương án D: 2n -1 là 1 số lẻ => Thỏa mãn điều kiện ngược pha của hai dao động 

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!