Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 4 trang 30 SGK Sinh học 12

Nêu các đặc điểm của thể đa bội?

Văn Tú
5 0
  • Đặc điểm của thể đa bội: Tế bào đa bội có lượng ADN tăng gấp bội nên trong quá trình tổng hợp chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ, chính vì vậy, cơ quan sinh dưỡng to, kích thước lớn, chứa nhiều chất dinh dưỡng, phát triển khỏe, chống chịu tốt. Cơ thể đa bội lẽ hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường

Ví dụ thể đa bội trong thực tiễn:

Chuối tam bội (bên trên) và chuối lưỡng bội (có hạt bên dưới).

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!