Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 4 trang 41 SGK Sinh học 12

Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất. Ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.

Nguyen Nguyen
5 0
  • Ta có: Bộ NST đơn bội trong giao tử ở người là n=23.

→ số biến dị tổ hợp mà một cặp bố mẹ có thể tạo ra là cực kì lớn 223 X 223 = 246 kiểu hợp tử khác nhau.

  • Mặt khác: Sự di truyền gen cho các thế hệ sau là hoàn toàn ngẫu nhiên trong 246 trường hợp đó

⇒ Xác suất để giống nhau là vô cùng nhỏ và hầu như không có nên không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống y hệt nhau ngoại trừ sinh đôi cùng trứng.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!