Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 9: Sóng dừng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 4 trang 49 SGK Vật lý 12

Nút, bụng của sóng dừng là gì?

Thảo Nguyên
5 0

Định nghĩa nút và bụng của sóng dừng:

  •  Nút là những điểm tại đó dao động tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ triệt tiêu nhau, có biên độ dao động bằng không (không dao động).
  • Bụng là những điểm tại đó dao động tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ có biên độ dao động cực đại.
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!