Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 4 trang 54 SGK Sinh học 12

Nêu đặc điểm di truyền của gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định?

Khanh Hong
5 0
1

Đặc điểm di truyền của gen ngoài nhân: kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ.

2

Sử dụng phép lai phân tích để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định.

  • Nếu kiểu hình của con lai luôn giống với kiểu hình của cơ thể mẹ đem lai ⇒ tính trạng do gen nằm ngoài nhân quy định.
  • Các trường hợp còn lại ⇒ tính trạng do gen nằm trong nhân quy định.

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!