Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 11: Peptit và protein

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 4 trang 55 SGK Hóa học 12

Phân biệt các khái niệm:

a) Peptit và protein

b) Protein đơn giản và protein phức tạp

Hằng
5 0

Câu a: Phân biệt khái niệm peptit và protein

  • Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α – aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit.
  • Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.
Đánh giá
Báo sai phạm
Hoàng Nam
5 0

Câu b: Phân biệt khái niệm protein đơn giản và phức tạp

  • Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α – aminoaxit.
  • Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần ”phi protein”, như các axit nucleic, lipit, cacbohiđrat.
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!