Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 4 trang 66 SGK Vật lý 12

Trên một bóng đèn có ghi 220V - 100W, nổi đèn ấy vào mạng điện xoay chiều có U = 220V. Xác đinh:

a) Điện trở của đèn;

b) Cường độ hiệu dụng qua đèn;

c) Điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ

Trần Anh
5 0
1

Đọc các thông số trên đèn, ta có:

- Hiệu điện thế hiệu dụng định mức của đèn:  \({U_D} = 220V\)

- Công suất định mức của đèn:  \(P = 100W\)

- Nối đèn vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng : \(U = {U_D} = 220V\)

2

a) Áp dụng công thức tính công suất của đèn: 

\(P = {U_D}I = \frac{{U_D^2}}{R}\)

=> Điện trở của đèn:

\(R = \frac{{U_D^2}}{P} = \frac{{{{220}^2}}}{{100}} = 484{\rm{\Omega }}\)
3

b) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đèn: 

\(I = \frac{U}{R} = \frac{{220}}{{484}} = \frac{5}{{11}} \approx 0,455A\)

4

c) Điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ: 

\(Q = Pt = 100.1 = 100Wh\)

Kết luận

Vậy:

Điện trở của đèn: \(R = 484{\rm{\Omega }}\)

Cường độ hiệu dụng qua đèn: \(I \approx 0,455A\)

Điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ: \(Q = 100Wh\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!