Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

BT: 1 2 3 4

Giải bài 4 trang 70 SGK Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0.40. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể sẽ là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng trong các phương án nêu dưới đây.

A. 0,10                     B. 0,20                 C. 0,30                  D. 0,40

Ngọc Linh
5 0

Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0.40.

  • Ta có : nếu thế hệ xuất phát của kiểu gen dị hợp (Aa) là x thì sau n thế hệ tần số kiểu gen dị hợp là: x * (1/2)n

⇒ Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể là 0,4 x (1/2)= 0,1

Đáp án là:  A

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!