Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 4 trang 74 SGK Vật lý 12

Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần: \(\small u = 100\sqrt{2}cos100 \pi t (V)\). Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5 A.

a) Xác định L                    

b) Viết biều thức của i

Ngọc Linh
5 0
1

a) Xác định L

Ta có điện áp hiệu dụng: 

\(U = \frac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 }} = \frac{{100\sqrt 2 }}{{\sqrt 2 }} = 100V\)

Cảm kháng: 

\(\begin{array}{l} {Z_L} = \frac{U}{I} = \frac{{100}}{5} = 20{\rm{\Omega }}\\ {Z_L} = \omega .L\\ \Rightarrow L = \frac{{{Z_L}}}{\omega } = \frac{{20}}{{100\pi }} = \frac{{0,2}}{\pi }(H) \end{array}\)

2

b) Viết biểu thức của i

Cường độ dòng điện cực đại: 

\({I_0} = I\sqrt 2 = 5\sqrt 2 A\)

Trong mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần: cường độ dòng điện trễ pha \(\frac{\pi }{2}\) so với điện áp:

\(\begin{array}{l} {\varphi _u} - {\varphi _i} = \frac{\pi }{2}\\ \Rightarrow {\varphi _i} = {\varphi _u} - \frac{\pi }{2} = 0 - \frac{\pi }{2} = - \frac{\pi }{2} \end{array}\)

⇒ Biểu thức của i: 

\(i = 5\sqrt 2 c{\rm{os}}\left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\left( A \right)\)

Kết luận

a) \(L = \frac{{0,2}}{\pi }(H)\)

b) \(i = 5\sqrt 2 c{\rm{os}}\left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\left( A \right)\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!