Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Dao động điều hòa

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Giải bài 4 trang 8 SGK Vật lý 12

Nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Anh Khoa
5 0
1

Định nghĩa tần số của dao động điều hòa: 

  • Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây.

  • Đơn vị của tần số là héc (Hz).

2

Định nghĩa chu kì của dao động điều hòa:

  • Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện được một dao động toàn phần.
  • Đơn vị của chu kì là giây (s).

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!