Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 16: Truyền tải điện năng và máy biến áp

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 4 trang 91 SGK Vật lý 12

Một máy biến áp lý tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 10 000 vòng và 200 vòng.

a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp? Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 220V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?

b) Cuộn nào có tiết diện dây lớn hơn?

Trang Phan
5 0
1

a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp? Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 220V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?

Áp dụng công thức máy biến áp lý tưởng: 

\(\frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{{N_2}}}{{{N_1}}}\)

Trong đó: U1 là điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp, U2  là điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp.

Muốn tăng áp thì U> U1, nghĩa là cuộn có 200 vòng phải là cuộn sơ cấp và cuộn có 10 000 vòng là cuộn thứ cấp.

Nếu U1 = 220V thì ta có:

\(\begin{array}{l} \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} \Leftrightarrow \frac{{{U_2}}}{{220}} = \frac{{10000}}{{200}}\\ \Rightarrow {U_2}\; = 11000{\rm{ }}V \end{array}\)

2

b) Cuộn nào có tiết diện dây lớn hơn?

Ta có: \(\frac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = \frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} = \frac{{10000}}{{200}} = 50\)

Suy ra, cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp lớn hơn gấp 50 lần cường độ dòng điện cuộn thứ cấp.

Do đó, cuộn sơ cấp sẽ có tiết diện dây lớn hơn cuộn thứ cấp.

Kết luận

a) Cuộn có 200 vòng phải là cuộn sơ cấp, \(\ {U_2}\; = 11000{\rm{ }}V \)

b) Cuộn sơ cấp sẽ có tiết diện dây lớn hơn cuộn thứ cấp.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!