Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

BT: 1 2 3 4

Giải bài 4 trang 94 SGK Vật lý 12

Trong trường hợp ba suất điện động của máy phát ba pha mắc theo hình sao và ba tải cũng được mắc theo hình sao thì phải có bốn đường dây nối từ nguồn đến tải. Hãy xét trường hợp ba tải đối xứng và chứng minh rằng trong số bốn đường dây nối ấy có một đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 (đường dây trung hòa).

Long
5 0

Hình 17.2 bài 4 trang 94 SGK Vật lí 12

Vì ba tải đối xứng nên ba vecto quay của ba dòng điện trong các tải đó có dạng như hình 17.2.

  • Dòng điện qua dây trung hòa là tổng của ba dòng điện qua ba tải.

  • Do tính đối xứng ta có : \(\overrightarrow {{I_1}} + \overrightarrow {{I_2}} + \overrightarrow {{I_3}} = \vec 0\)

Vậy dòng điện qua dây trung hòa bằng 0.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!