Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 5 trang 119 SGK Vật lý 12

Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 

A. Máy thu thanh

B. Máy thu hình

C. Chiếc điện thoại di động

D. Cái điều khiển ti vi

Huy Nam
5 0
1

Dụng cụ có chứa cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến là điện thoại di động.

Kết luận

Chọn đáp án C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!