Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 5 trang 125 SGK Vật lý 12

Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 5o, được coi là nhỏ, các chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Cho một chùm ánh sáng trắng hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính, dưới góc tới i nhỏ. Tính góc giữa tia tím và tia đỏ sau khi ló ra khỏi lăng kính.

Thanh Huy
5 0

Coi góc chiết quang là nhỏ nên góc lệch được tính theo công thức: D = (n-1) A

  • Với  \(n_{d}\) = 1,643 thì \(D_d\) =(1,643 -1).5= 0,643.5 = \(3,125^o\)

  • Với  \(n_{t}\) = 1,685 thì \(D_t\) =(1,685-1).5= 0,685.5 =  \(3,425^o\)

⇒Góc lệch giữa tia đỏ và tia  tím là: ∆D = \(D_t\) – \(D_d\) = \(0,21^o\)= 12,6’

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!