Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 2: Con lắc lò xo

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 5 trang 13 SGK Vật lý 12

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi vật m của con lắc đang qua vị trí có li độ x = - 2 cm thì thế năng của con lắc bằng vào nhiều?

A. - 0,016J                                           

B. - 0,008J

C. 0,006J                                              

D. 0,008J

Thư Thư
5 0
1

Áp dụng công thức tính thế năng:

 \(W_t=\frac{1}{2}.kx^2\) 

2

Thế năng của con lắc khi vật m qua vị trí có li độ x = -2cm là: 

\({W_t} = \frac{1}{2}.40{( - {2.10^{ - 2}})^2} = 0,008J\)

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!