Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 5 trang 132 SGK Vật lý 12

Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc?

Hoa Huyen
5 0

Đặc điểm của ánh sáng đơn sắc:

Ánh sáng đơn sắc có bước sóng hoặc tần số trong chân không hoàn toàn xác định.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!