Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 28: Tia X

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 5 trang 146 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng

Tia X có bước sóng

A. Lớn hơn tia hồng ngoại

B. Lớn hơn tia tử ngoại

C. Nhỏ hơn tia tử ngoại

D. Không thể đo được

Trần Anh
5 0
1

Tia X có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.

Kết luận

Chọn đáp án C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!