Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 5 trang 16 SGK Hóa học 12

Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng natri stearat?

Thu Hương
5 0
1

Ta có:

Khối lượng C17H35COONa = 72%.1 = 0,72 tấn = 0,72.106 gam

→ nC17H35COONa = 0,72.10: 306 = 2352,94 mol

2

Ta có phương trình xà phòng hóa:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 

Theo PTHH ta có:

ntristearin = 1/3.nmuối = 2352,94 : 3 = 784,31 mol

→ mtristearin = 784,31.890 = 698035,9 gam

Mà chất béo chứa 89% khối lượng tristearin → mchất béo = 698035,9 : 89% = 784310 gam = 784,31kg

Kết luận

Vậy cần dùng 784,31kg tristearin để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng natri stearat.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!