Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 34: Sơ lược về laze

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải bài 5 trang 173 SGK Vật lý 12

Có những loại laze gì?

Trí Nhật
5 0

Có ba loại laze chính là:

  • Laze khí (vd: laze He-Ne, laze CO2)
  • Laze rắn (vd: laze rubi)
  • Laze bán dẫn (vd: laze Ga-Al-As)
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!