Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 5 trang 187 SGK Vật lý 12

Năng lượng liên kết của \(_{10}^{20}\textrm{Ne}\)  là 160,64 MeV. Xác định khối lượng của nguyên tử \(_{10}^{20}\textrm{Ne}\).

Ánh Nguyệt
5 0
1

Ta có: 

Công thức tính khối lượng hạt nhân là:  \(m_{hn}=\frac{1}{c^2}.\left [(10m_p+10m_n).c^2-W_{lk} \right ]\)

⇒ Khối lượng hạt nhân \({}_{10}^{20}Ne\):

\(m_{hn}=\frac{1}{c^2}.\left [(10m_p+10m_n).c^2-W_{lk} \right ]=(10m_p+10m_n) -\frac{W_{lk}}{c^2}\)

⇔ \(m_{hn}\) = 10(1,00728u + 1,00866u) - \(\frac{{160,64}}{{931,5}}u\)

⇔ \(m_{hn}\) = 20.1594u - 1,17245u = 19,98695u.

2

Muốn tìm khối lượng nguyên tử, ta phải cộng thêm khối lượng của 10 êlectron: 

\(m_{nt}=m_{hn}+10m_e\) = 19,98695u + 10.0,00055u = 19,98695u.

Kết luận

Vậy, khối lượng của nguyên tử \(_{10}^{20}\textrm{Ne}\) là:

\(m_{nt}\) = 19,98695u.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!