Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 37: Phóng xạ

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 5 trang 194 SGK Vật lý 12

Hãy chọn câu đúng.

Trong quá trình phóng xạ, số lượng hạt nhân phân rã giảm đi với thời gian t theo quy luật

A. \(-\alpha t +\beta (\alpha ,\beta >0)\)

B. \(\frac{1}{t}\)

C. \(\frac{1}{{\sqrt t }}\)

D. \(e^{-\lambda t}\)

Thanh Thúy
5 0
1

Theo định luật phóng xạ:

\(N=N_0.e^{-\lambda t}\)

Trong đó N là số hạt nhân chưa bị phân rã tại thời điểm t, N0 là số hạt nhân chưa bị phân rã tại thời điểm đầu (t = 0). Ta thấy:

N ~ \(e^{-\lambda t}\)

Nghĩa là số hạt nhân phân hủy giảm theo quy luật hàm số mũ.

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!