Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 4: Đột biến gen

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 5 trang 22 SGK Sinh học 12

Hãy chọn câu đúng trong số các câu sau đây nói về đột biến điểm:

A. Trong các loại đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế cặp Nucleotit là ít gây hại nhất

B: Đột biến gen là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen

C: Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại

D: Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa

Hằng
5 0
1

A đúng, đột biến thay thế có thể không làm thay đổi chức năng của protein do tính thoái hóa của mã di truyền

B sai, đột biến điểm chỉ xảy ra ở 1 cặp nucleotit

C sai, đa số đột biến điểm là vô hại (trung tính)

D sai, đột biến điểm làm xuất hiện alen mới nên có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của sinh vật.

Kết luận

Đáp án đúng là A

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!