Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp...

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 5 trang 25 SGK Vật lý 12

Xét một vectơ quay  có những đặc điểm sau: 

- Có độ lớn bằng hai đơn vị chiều dài.

- Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s.

- Tại thời điểm t = 0, vectơ  hợp với trục Ox một góc 300.

Hỏi vec tơ quay  biểu diễn phương trình của dao động điều hòa nào?

A. \(x = 2cos(t -\frac{\pi}{3} )\).

B. \(x = 2cos(t +\frac{\pi }{6})\)

C. \(x = 2cos(t - 300)\).

D. \(x = 2cos(t + \frac{\pi }{3})\).

Ánh Ngọc
5 0
1
  • Phương trình tổng quát: \(x = A\cos (\omega t + \varphi )\)

  • Theo đề bài ta có:

    • Có độ lớn bằng hai đơn vị chiều dài ⇒ Biên độ: A = 2 đơn vị chiều dài.

    • Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s  ⇒ Tần số góc: ω = 1rad/s.

    • Pha ban đầu: \(\varphi = {30^ \circ } = \frac{\pi }{6}\) 

Kết luận

Vậy, vec tơ quay \(\overrightarrow {OM} \) biểu diễn phương trình của dao động điều hòa : \(x = 2cos(t +\frac{\pi }{6})\)

Chọn đáp án B

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!